Følg her på siden med i hvad der foregår i marken, i skoven og samt andre aktiviteter på Grønnessegaard Gods

Det Moderne Landbrug - med gammel tradition.

 

 

Grønnessegaard Gods

Grønnessegaard Gods har været en del af Halsnæs området i snart 250 år, og har været ejet og drevet af familien Hasselbalch gennem de sidste 100 år.
Her på siden vil du finde informationer om godsets historie, den daglige drift og alle de nye spændende aktiviteter og muligheder som godset kan byde på.

Vi byder dermed velkommen og ser frem til at kunne formidle endnu mere information om vores virksomhed og tiltag igennem siden her.

Ditlev Hasselbalch
Grønnessegaard Gods
Amtsvejen 280
3390 Hundested
Tlf.: 2033 3001
Mail: dh@groennessegaard.dk

Grønnessegaard har modtaget tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet til projekterne:

- Reduktion af kvælstofudledning på Grønnessegaard Gods

- Reduktion af pesticidforbrug på Grønnessegaard Gods

- Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer under miljø- og økologitilsagn. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områ-der. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.


Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Klik her